Schockwave/chokbølge, McKenzie koncept

Manuel Terapi, Ultralydskanning

Fysioterapi

Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der fortrinsvis påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt.

Fysioterapeuter behandler syge mennesker og fremmer sundheden hos raske.
Fysioterapeuter arbejder ud fra en forståelse af, at krop og sjæl hører sammen og påvirkes af deres omgivelser.

Ved første konsultation vil du blive grundigt undersøgt og vi vil sammen ligge en plan for det videre forløb.
Planen går ud på at minske dine gener og og søge for at de ikke kommer igen.

Fysioterapi kan bestå af en eller flere komponenter f.eks. :

  • information og vejledning
  • øvelsesterapi
  • udspænding
  • genoptræning
  • ultralyd
  • elektro terapi
  • ledfrigøring/manipulation og mobilisering
  • bløddelsbehandling/massage
0510-small