Idrætsfysioterapi

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse i behandling og genoptræning af personer med idrætsrelaterede problemer i kroppen. Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav som er karakteristisk for den enkelte idrætsgren og er bevidst om de psykiske aspekter, som kan gøre sig gældende hos en skadet idrætsudøver.

Behandlingen af en person med idrætsrelaterede skader vil tage udgangspunkt i en undersøgelse, hvor skaden vurderes og lokaliseres. I vurderingen tages, der også hensyn til hvilke disponerende og vedligeholdende faktorer, der indgår, samt hvordan disse overvejelser kan medinddrages i forebyggende og behandlingsrelateret fysioterapi. Idrætsfysioterapeuten råder og vejleder i forebyggende træning i forhold til skader i den enkelte idrætsgren. Idrætsfysioterapeuten samarbejder med såvel sundhedspersonale som træner i forbindelse med både forebyggelse, behandling og genoptræning.

Når idrætsudøveren er færdig behandlet udføres der en klartest for at teste om han/hun er klar til at vende tilbage igen.

Klinikken er tilknyttet Sønderjyske Elite Sport på 9 år og Elite Aabenraa .

0576 small